KOLB

Een leerstijl is de manier waarop iemand leert, en omgaat met leerstof. Zo zijn er mensen die veel leren door vragen te stellen en anderen zijn echte doeners; zij willen meteen aan de slag. Het is nuttig om te weten welke leerstijl jij hebt. Of beter gezegd: wat is je voorkeursstijl. Als je dat weet, kan je je aanpassen aan je favoriete leerstijl. Het kennen van je leerstijl geeft je de mogelijkheden om je krachten uit te buiten, en je zwaktes te verbeteren.

Het leerstijlmodel van Kolb: Leerstijluitleg
David Kolb stelt dat mensen een voorkeurstijl van leren hebben, waarmee ze het liefst beginnen en waaraan ze de meeste tijd besteden. Toch is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan andere leerstijlen en leervaardigheden, omdat ze essentieel zijn voor effectief leren. Kolb pleit er dan ook voor dat je extra aandacht besteedt aan de leeractiviteiten waarbij je je minder goed thuis voelt.

Kolb onderscheidt vier verschillende leerstijlen:

De doener (‘sensing/feeling’) houdt van experimenteren en lost problemen op door iets uit te proberen. Hij past zich goed aan aan nieuwe situaties. Soms kan een doener drammerig overkomen in zijn dadendrang. Deze persoon leert het liefst door actief bezig te zijn zonder al te veel theoretische ballast.

De bezinner (‘watching’) kijkt hoe anderen een probleem aanpakken en denkt eerst na voordat hij iets doet. Hij ziet veel oplossingen, omdat hij een probleem vanuit veel standpunten kan bekijken. Daardoor neemt hij beslissingen soms traag.

De denker (‘thinking’) is goed in logisch denken en redeneren. Hij probeert algemene regels te ontdekken en leert het liefst uit boeken. Het is belangrijker dat ideeën logisch zijn, dan dat ze praktisch uitvoerbaar zijn. Deze persoon verzamelt concrete gegevens, vergelijkt ze met elkaar en vertaalt ze vervolgens in abstracte theorieën en modellen.

De beslisser (‘doing’) plant een taak en voert die uit. Hij is niet zo geïnteresseerd in theorieën. Hij doet het goed in conventionele intelligentietesten. Houdt zich liever bezig met technische problemen dan met mensen. Deze persoon probeert liever een reeds bestaande oplossing voor een probleem uit dan dat hij zelf een nieuwe oplossing bedenkt.image036

Welke leerstijl heb jij?
Wil je ook graag weten welke leerstijl jij hebt? Ontdek het hier! Het is niet alleen waardevol voor jezelf, maar ook voor het verloop van je rijopleiding.

Heb je de test gedaan? Print dan het resultaat uit, en breng het mee naar de rijles.

rijschool talent

Autorijschool Talent, kleinschalige rijschool uit Veghel. Centraal staat een goede balans tussen resultaat en gezelligheid. Kortom: Autorijschool Talent voor een geslaagde rijopleiding.