Missie & Visie

Missie en visie

Missie
Het is de missie van Autorijschool TALENT om elke deelnemer vanuit zijn/haar uniciteit, context en specifieke levensfase perspectiefrijk onderwijs en begeleiding te bieden. Hierbij gaan we uit van de kwaliteiten en het potentieel van de deelnemer zodat deze zich binnen het verkeer als bestuurder van een motorvoertuig veilig kan verplaatsen.

image008

Visie
Iedereen die rijles neemt bij Autorijschool TALENT kan rekenen op een individuele begeleiding, waarbij rekening wordt gehouden met sociale, emotionele, ontwikkelings- en gedragsspecifieke omstandigheden.

Het doel van autorijschool Talent is het creƫren van een leeromgeving waarbinnen elk individu zich optimaal kan ontplooien tot een verantwoorde bestuurder van een auto. Er wordt daarbij altijd rekening gehouden met de eigen (on)mogelijkheden en die van anderen in het verkeer.
image010

rijschool talent

Autorijschool Talent, kleinschalige rijschool uit Veghel. Centraal staat een goede balans tussen resultaat en gezelligheid. Kortom: Autorijschool Talent voor een geslaagde rijopleiding.