Disclaimer

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden:

  1. De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is enkel voor informatieve en promotionele doeleinden ingesteld
  2. Hoewel de informatie zorgvuldig door ons is samengesteld, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie zoals vermeld op deze website
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde informatie
  4. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd
  5. Hergebruik van de informatie zoals vermeld op deze website is alleen toegestaan, mits hier door ons uitdrukkelijk toestemming voor is verleend. Er mag dan ook niets van deze site vermenigvuldigd, dan wel gekopieerd worden.

© 2013 Autorijschool Talent – alle rechten voorbehouden